filie

„Muzea Domowe” – taką nazwą określamy prywatne zbiory pamiątek i zabytków, będące wartościowymi kolekcjami osób fizycznych, szkół, stowarzyszeń, parafii i ośrodków kultury. Często zbiory te mają szerszy kontekst i ponadlokalne znaczenie historyczne. Chcemy pomóc w dotarciu do tego rodzaju zbiorów zarówno instytucjom kultury, organizującym wystawy czasowe, jak i osobom piszącym prace naukowe i popularnonaukowe oraz wszystkim zainteresowanym ciekawymi kolekcjami. Właścicielom kolekcji zamierzamy umożliwić zaprezentowanie swoich „domowych” skarbów szerszym kręgom odbiorców i promowanie tych nietuzinkowych przedmiotów. W miarę możliwości możemy też pomóc w profesjonalnym opisie gromadzonych przedmiotów i w określeniu ich przynależności kulturowej.

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swojej prywatnej kolekcji i do umieszczenia informacji o niej na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Informacja o prywatnych zbiorach jest dobrowolna, tworzona jednak z myślą o jej upublicznieniu w zakresie, który pozwoli dotrzeć do zbiorów, mogących czasem w kluczowy sposób uzupełnić tematyczną wystawę, publikację lub pracę naukową. Dołączamy Regulamin Projektu, wraz z deklaracją przystąpienia do niego i fiszką przedmiotu z kolekcji. Na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl będziemy publikować informacje o prywatnych kolekcjach oraz informacje istotne dla ich właścicieli (np. na temat sesji i forów dotyczących zagadnień związanych z prywatnymi kolekcjami).