filie

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego w Nowym Sączu

Kontakt: Łukasz Wideł tel. 698 587 287, e-mail: lukasz.widel@nsmk.pl 

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego powstała w 2006 r. z inicjatywy dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Adama Śledzia oraz pasjonatów kolejnictwa. Izba mieści się w najstarszym nowosądeckim budynku kolejowym z końca XIX w., który pierwotnie był siedzibą toromistrza. Od 2010 r. opiekę nad obiektem sprawuje  Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

W Izbie można oglądać:

– Zabytkowy sprzęt kolejowy: urządzenia techniczne, m.in. elementy sterowania ruchem z początku XX w., aparat blokowy, elementy łącznościowe i elektryczne, lampy karbidowe i naftowe, tabliczki taboru kolejowego, elementy wyposażenia dworca kolejowego (np. zegary, meble).

– Modele i makiety kolejowe

– Fotografie i dokumenty oraz książki i czasopisma tematyczne.

Kolekcja udostępniana jest przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z opiekunem oraz podczas organizowanych przez Stowarzyszenie imprez kolejowych.