filie

Kontakt telefoniczny:
Tel.: 18 4446046
e-mail: sp@maszkowice.pl

ZBIORY:
Pamiątki kultury materialnej i niematerialnej regionu o bogatej historii i żywych do dziś tradycjach ludowych, związanych z grupą etnograficzną Górali Sądeckich nazywanych Góralami od Łącka i Kamienicy. W kolekcji znajdują się ubiory, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rolniczy, sprzęt audiowizualny z czasów PRL-u, banknoty z okresu międzywojennego i powojennego, zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych na Górze Zyndrama w Maszkowicach wraz z dokumentacją dotyczącą tych wykopalisk oraz fotografie i dokumenty.

Ubiory: stroje regionalne i romskie, mundur żołnierski z II wojny światowej, stroje galowe ZBoWiD-u;

Meble: typowe wyposażenie domu wiejskiego, wyroby z jazowskiej fabryki mebli giętych, skrzynie na ubrania;

Spprzęt gospodarstwa domowego i narzędzia: naczynia, narzędzia pszczelarskie, stolarskie, dekarskie, rymarskie;

Sprzęt rolniczy: pług, cepy, sierpy, uprzęże dla konia i krowy, chomąta;

Fotografie i dokumenty: dotyczące domów mieszkalnych z unikalną ornamentyką, budynków gospodarczych, spichlerzy, suśni, kapliczek , pomników, miejscowych rodzin i życia szkoły.

Do najcenniejszych eksponatów należą zabytki archeologiczne z Góry Zyndrama, meble z fabryki mebli giętych w Jazowsku, stroje regionalne i mundur żołnierza Legii Cudzoziemskiej.

Zarys historii kolekcji i perspektywy rozwoju:
Gromadzenie eksponatów w Izbie Regionalnej, mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Maszkowicach, trwa od 17 lat, rozpoczęło się z chwilą oddania do użytku nowej szkoły w 1999 r. Zbiory znajdują się w trzech pomieszczeniach. Zgromadzenie tak dużej ilości eksponatów jest zasługą pasjonatów historii regionalnej (nauczyciele, pracownicy szkoły, najstarsi mieszkańcy Maszkowic), którym szkoła co roku organizuje tzw. „ostatki”. W szkole działa Koło Miłośników Maszkowic, które skupia uczniów zainteresowanych muzealnictwem i kulturą regionalną. To dzięki nim Izba może liczyć na ciągły rozwój. Dzieci oraz ich rodziny przekazują szkole przedmioty będące niejednokrotnie pamiątkami o dużej wartości sentymentalnej. Szereg eksponatów pochodzi od instytucji, z którymi szkoła współpracuje : Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Instytut Archeologii UJ w Krakowie.
Nie wykonuje się żadnych zabiegów konserwatorskich ze względu na brak funduszy.

Informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych od opiekuna kolekcji, którym jest Teresa Matusiewicz-Łazarz