filie

Izba Regionalna w Szkole Podstawowej w Maszkowicach

Kontakt: 18 444 60 46, e-mail: sp@maszkowice.pl

W Izbie Regionalnej znajdują się pamiątki kultury materialnej i niematerialnej regionu o bogatej historii i żywych do dziś tradycjach ludowych, związanych z grupą etnograficzną Górali Sądeckich nazywanych Góralami od Łącka i Kamienicy. W kolekcji znajdują się ubiory, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rolniczy, sprzęt audiowizualny z czasów PRL-u, banknoty z okresu międzywojennego i powojennego, zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych na Górze Zyndrama w Maszkowicach wraz z dokumentacją dotyczącą tych wykopalisk oraz fotografie i dokumenty.

Ubiory: stroje regionalne i romskie, mundur żołnierski z II wojny światowej, stroje galowe ZBoWiD-u.

Meble: typowe wyposażenie domu wiejskiego, wyroby z jazowskiej fabryki mebli giętych, skrzynie na ubrania.

Sprzęt gospodarstwa domowego i narzędzia: naczynia, narzędzia pszczelarskie, stolarskie, dekarskie, rymarskie.

Sprzęt rolniczy: pług, cepy, sierpy, uprzęże dla konia i krowy, chomąta.

Fotografie i dokumenty dotyczące domów mieszkalnych z unikalną ornamentyką, budynków gospodarczych, spichlerzy, suśni, kapliczek , pomników, miejscowych rodzin i życia szkoły.

Do najcenniejszych eksponatów należą zabytki archeologiczne z Góry Zyndrama, meble z fabryki mebli giętych w Jazowsku, stroje regionalne i mundur żołnierza Legii Cudzoziemskiej.

Zarys historii kolekcji i perspektywy rozwoju: 
Gromadzenie eksponatów w Izbie Regionalnej w Szkole Podstawowej w Maszkowicach trwa od 17 lat. Rozpoczęło się z chwilą oddania do użytku nowej szkoły w 1999 roku. Zbiory znajdują się w trzech pomieszczeniach. Zgromadzenie tak dużej ilości eksponatów jest zasługą pasjonatów historii regionalnej: nauczycieli, pracowników szkoły, najstarszych mieszkańców Maszkowic.

W szkole działa Koło Miłośników Maszkowic, które skupia uczniów zainteresowanych muzealnictwem i kulturą regionalną. To dzięki nim Izba może liczyć na ciągły rozwój. Dzieci oraz ich rodziny przekazują szkole przedmioty będące niejednokrotnie pamiątkami o dużej wartości sentymentalnej. Szereg eksponatów pochodzi od instytucji, z którymi szkoła współpracuje: Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na brak funduszy nie wykonuje się żadnych zabiegów konserwatorskich.

Informacja sporządzona na podstawie danych uzyskanych od opiekuna kolekcji, którym jest Teresa Matusiewicz-Łazarz.