filie

Kontakt:
Tel.: 18 4446169
e-mail: gok@lacko.pl

Zbiory:
Pamiątki kultury materialnej i niematerialnej, ukazujące żywe do dziś tradycje ludowe Ziemi Łąckiej, zamieszkiwanej przez grupę etnograficzną Górali Sądeckich nazywanych Góralami od Łącka i Kamienicy oraz historię regionu. Są to fotografie i dokumenty (m.in. fotokopie związane z historią Łącka pozyskane z Polskiej Akademii Nauk, opisy dawnych łąckich strojów, czy też listy interpelacyjne posła Wincentego Myjaka z pocz. XX w.), sprzęty codziennego użytku (m.in. naczynia gliniane, kosze na owoce, beczki, drewniane narzędzia, skrzynie), stroje i publikacje dotyczące historii i etnografii Ziemi Łąckiej, etykiety gorzelniane – łącznie ok. 150 eksponatów.