filie
Mężczyzna robiący garnek na kole garncarskim. Obok dziewczynka lepiąca coś z gliny.

Ekomuzeum garncarstwa im. Jana Głuszka w Regulicach

Właściciel: Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

32-566 Regulice
ul. Kijowska 2

tel. 888 514 915
12 283 12 01

sprin@op.pl

www.sprin.krakow.pl

www.pzwalwernia.pl/ekomuzeum-garncarstwa/

 

 

 

ZBIORY

Muzeum gromadzi i prezentuje przede wszystkim ceramikę, ale ma w swoich zbiorach także sztukę ludową (eksponaty związane z obrzędowością, wyroby z bibuły, hafty, koronki, rzeźby drewniane), wyroby z wikliny, sprzęt gospodarstwa domowego (piec chlebowy, żarna, opałki), sprzęt rolniczy (sieczkarnia, wialnia, cepy, kosy), narzędzia rzemieślnicze (szewskie, stolarskie, krawieckie, dziewiarskie).

 

ZARYS HISTORII KOLEKCJI I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Muzeum powstało w 2004 r., kiedy zaadaptowano starą kotłownię na lokal do prezentacji zbiorów. Pozyskano wówczas elementy warsztatu garncarskiego od mieszkańców wsi Brodła (znanego ośrodka garncarskiego na tym terenie). Po przeprowadzeniu remontu piętra budynku swoją kolekcję przekazał Roman Palka – obecny „kustosz”. Zbiory uzupełniane są darami członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu oraz odwiedzających wystawę mieszkańców regionu i turystów.

Stowarzyszenie chciałoby w przyszłości pozyskać środki na wykonanie w budynku instalacji c.o., by zapewnić odpowiednie warunki temperaturowe zbiorom i umożliwić funkcjonowanie muzeum w warunkach jesienno-zimowych.

Wystawę można oglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym oraz podczas organizowanych imprez.

Na stoliku narzędzia szewskie i drewniane formy na buty Na szafce narzędzia stolarskie - strug, wiertarka ręczna, piła

Naroże pomieszczenia. Na ścianach półki z glinianymi garnkami. Na podłodze proste maszyny rolnicze i koło garncarskie.