filie

Zapraszamy serdecznie na wystawę Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO prezentującą dzieje leżącego blisko granicy z Polską słowackiego miasta, które jest prawdziwą perłą średniowiecznej architektury. Kapitalnie zachowany układ urbanistyczny z XV–XVI wieku otoczony kamiennymi murami i basztami kryje monumentalny kościół z unikatowymi, gotyckimi ołtarzami skrzydłowymi oraz gotycko-renesansowy ratusz. Obecnie mieści się w nim Muzeum Szariszskie i niezwykle ciekawa ekspozycja prezentującą dzieje miasta i jego bliskie związki z Polską. W 2000 roku historyczne centrum Bardejowa wraz z żydowskim suburbium wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na wystawie zobaczyć można dawne i współczesne zdjęcia miasta oraz archiwalia i publikacje.

 

 

Wystawa czynna od 23 listopada (piątek) 2018 r. do 3 marca 2019 r.
Dom Gotycki
Nowy Sącz
ul. Lwowska 3

 

Ekspozycja przygotowana została przez Urząd Miasta i Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie i Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.

Honorowy patronat nad wystawą objął JE ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Dušan Krištofiík  oraz burmistrz Bardejowa Boris Hanuščak.

 

Zabytkowe centrum Bardejowa