filie

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Rodzina i Przyjaciele Artystki zapraszają na wystawę zatytułowaną „Barbara Magierowa”.

Domu Gotyckiego
ul. Lwowska 3
Nowy Sącz

Wystawa czynna od 28 czerwca do 31 sierpnia 2019

Prace prezentowane na wystawie pochodzą w większości z kolekcji podarowanej do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przez Męża Artystki,  Mieczysława Magierę. Prezentowane są też obrazy właścicieli prywatnych i jeden, będący własnością nowosądeckiego Biura Wystaw Artystycznych. Darczyńcy i Użyczającym serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Barbara Magierowa (z domu Malinowska, w latach 1962-1974 Barbara Dziedziul), ur. 15 marca 1942 w Bohorodczanach, zm. 28 kwietnia 2017 w Nowym Sączu.
W latach 1965-1968 studentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W tym czasie współpracowała przy produkcji filmów, m.in. serialu „Lalka” i filmu fabularnego „Sąsiedzi” (wykonywała rekwizyty, aranżowała plany, zagrała kilka epizodów). Angażowała się w działania wrocławskiego środowiska artystycznego i literackiego. W roku 1970 podjęła studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, na wydziale tkaniny, uzyskując w 1974 r. dyplom z wyróżnieniem. W latach 1974-1977 była zatrudniona w cepeliowskiej Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Koronka” w Bobowej. Wykonywała projekty kilimów i odzieży. Od 1977 roku mieszkała w Nowym Sączu. Nadal projektowała dla bobowskiej „Koronki”, współpracowała z Muzeum Okręgowym, Sądecką Oficyną Wydawniczą Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i innymi instytucjami. Stworzyła oprawę plastyczną kilkunastu wystaw, eksponowanych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz szatę graficzną kilkudziesięciu książek (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Stowarzyszenie Łemków w Legnicy, Sądecka Oficyna Wydawnicza WOK w Nowym Sączu, Ośrodek Pogranicze w Sejnach, Wydawnictwo Dolnośląskie we Wrocławiu i inne). Jest współautorką (z Antonim Krohem) publikacji „Z polskiego na nasze, czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Iskry w 2019 roku.
Maria Marcinowska

Praca Barbary Magierowej

WYSTAWY BARBARY MAGIEROWEJ:

1998-2000 – duża wystawa „Spisz”: Sejny (Ośrodek Pogranicze), następnie eksponowanej w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Kultury), Lewoczy, Kieżmarku, Starej Lubowli (muzea), Bratysławie (Polski Ośrodek Kulturalny) i Bochni (muzeum) – współautorka z Antonim Krohem.

1995 – wystawa Jubileuszowa O/ZPAP w Nowym Sączu (rysunki tuszem).

1994 – monograficzna wystawa „Tradycje sokolstwa polskiego” – współautorka z Antonim Krohem.

1992-1993 – wystawa „Duchy epoki, czyli pierwsza wojna światowa trwa do dziś” – współautorka z Antonim Krohem; pokazana w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w 1992 roku i w Muzeum Niepodległości w Warszawie w 1993 roku.

1988 – doroczna wystawa nowosądeckiego środowiska artystów plastyków (rysunki tuszem).

1987 – doroczna wystawa nowosądeckiego środowiska artystów plastyków (nagroda główna imienia Bolesława Barbackiego za cztery rysunki tuszem: Beskid Niski I, II, III, IV).

1984 – wystawa „Łemkowie” w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (pierwsza prezentacja problemu łemkowskiego od czasu drugiej wojny światowej, znaczny odzew społeczny, nagroda Ministra Kultury) – współautorka z Antonim Krohem.

1984 – doroczna wystawa nowosądeckiego środowiska artystów plastyków (rysunek z cyklu „Asymilacje”).

1982 – stała ekspozycja ikon w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (współpraca aranżacyjna z mężem Mieczysławem Magierą).

1979/1980 XXXV Doroczna Wystawa Plastyki Oddziału ZPAP Nowy Sącz (rysunki tuszem z cyklu „Zielnik”).

1978 – wystawa zbiorowa Klubu Absolwentów przy ZPAP O/Nowy Sącz.

1977 – wystawa „Tkanina artystyczna Cepelii”, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (nagroda) oraz wystawa kilimów i obrazów Barbary i Mieczysława Magierów w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.