filie

Wykonanie i zainstalowanie tablic pamiątkowych (2 szt.) i tabliczek pamiątkowych (33 szt.) w ramach projektu :”Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu”