filie

Wybór wykonawcy na zadanie wykonania i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu – Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych

Wybór wykonawcy na zadanie wykonania i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu – Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgaranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020