filie

Wybór wykonawcy na zadanie wykonania i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu – Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020