filie

Wybór wykonawcy na zadanie – SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, realizowanego w ramach osi VIII programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 , czesc I: Remonty i konserwacje obektów zabytkowych