filie

Wybór wykonawcy na zadanie Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sącz dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny współfinansowane ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wybór wykonawcy na zadanie „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sącz dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny”, współfinansowane ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6. Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1. Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego. Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami – część 2 Aranżacja powierzchni wystawienniczej i sali edukacyjnej.