filie

Wybór wykonawcy na zadanie – Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pod nazwą: Przy wiejskiej drodze w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020