filie

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, na stronach Urzędu Zamówień Publicznych nr 580578-N-2019 z dnia 31.07.2019 na zadanie pod nazwą Zakup wyposażenia dla magazynu studyjnego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej – część III – dostawa