filie

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, na stronach Urzędu Zamówień Publicznych nr 503624-N-2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. na zadanie pn: Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego w Miasteczku Galicyjskim- cześć l.