filie

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, na stronach Urzędu Zamówień Publicznych nr 580463-N-2019 z dnia 31.07.2019 na zadanie pod nazwą Aranżacja powierzchni wystawowej w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju – część IV