filie

Unieważnienie postępowania-prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, na stronach Urzędu Zamówień Publicznych nr 503524-N-2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. na zadanie pn. Adaptacja budynku garażowego na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej- część ll.