filie

Nowy Sącz, dnia 19 czerwca 2018 r.

I N F O R M A C J A

Muzeum Okręgowe  w Nowym  Sączu  uprzejmie informuje, że  w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na  wynajem  na okres od 20 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. lokalu użytkowego o całkowitej powierzchni 53,84 m2 (6 pomieszczeń), położonego w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz, nie wpłynęła żadna oferta.