filie

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokalu i gruntu na okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2019r. położonego w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz w Dworze z Łososiny Górnej:

 Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2017 r.

       

I N F O R M A C J A

 

      Muzeum Okręgowe  w Nowym  Sączu  uprzejmie informuje, że  w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego  w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na  wynajem  na okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2019r. położonego w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz w Dworze z Łososiny Górnej:

      a) lokalu użytkowego tj. saloniku wraz z zapleczem socjalnym oraz toaletą i korytarzem w Dworze z Łososiny Górnej o łącznej powierzchni użytkowej 114 m2

      b) gruntu o powierzchni 100 m2 przylegający do budynku Dwór z Łososiny Górnej z przeznaczeniem na teren rekreacyjny (plac zabaw, itp.),

została  wybrana  oferta   złożona przez  Fundację EUROPA+, Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, z  miesięczną ryczałtową stawką czynszu brutto w wysokości 2700,00 zł.   (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100).

 

W prowadzonym postępowaniu  przetargowym złożona została jedna oferta.