filie

 Nowy Sącz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

 

 

 

     

I N F O R M A C J A

 

 

 

            Muzeum Okręgowe  w Nowym  Sączu  uprzejmie informuje, że  w postępowaniu przeprowadzonym wg Kodeksu cywilnego  w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na  wynajem  na okres od 1 maja 2017r. do 31 sierpnia 2019r. lokalu użytkowego o całkowitej powierzchni 46m2 ( składającego się: z sali konsumpcyjnej o pow. 24m2, aneksu bufetowego o pow.6,50, oraz pomieszczeń zaplecza o pow. 3,0 m2 i 12,50m2), położonego w Sądeckim Parku Etnograficznego, ul. Długoszowskiego 83b, 33-300 Nowy Sącz, została  wybrana  oferta   

złożona przez  Panią Alinę Żelasko prowadzącą firmę KAFE CHATKA Alina Żelasko  z   ceną   netto za 1 m2 powierzchni lokalu w wysokości 5,00 zł  netto (słownie : pięć złotych 00/100).

W prowadzonym postępowaniu  przetargowym złożona została jedna oferta.