filie

„Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną – postępowanie II” w ramach projektu pod nazwą:”Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.