filie

nformacja z otwarcia ofert dot. zadania SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie (powtórzenie części VIII.IV i VIII.V nadzory autorskie)