filie

MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1. OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO OBSZARU POGRANICZA: – CZĘŚĆ I ROBOTY BUDOWLANE POD NAZWĄ: „BUDOWA OGRODU EDUKACYJNO-SENSORYCZNEGO W MIASTECZKU GALICYJSKIM”