filie

 

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

 

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne,

Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Cel główny: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój

Lider projektu: Departament Inwestycji Strategicznych Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej.   Działania w ramach projektu mają na celu zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10, PM 2,5). Z audytu przeprowadzonego na potrzeby realizacji projektu wynika, że po wykonaniu prac remontowych efektywność energetyczna w budynku Muzeum Nikifora zwiększy się o 56,05%. Dodatkowo nastąpi obniżenie emisji dwutlenku węgla o 63,98% oraz redukcja emisji pyłów PM10 i PM 2,5 o 50,00%.

 

W ramach projektu planuje się następujące usprawnienia modernizacyjne:

  1. Modernizacja systemu grzewczego
    a/ Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie ogrzewania podłogowego na parterze budynku. Zastosowanie zaworów termostatycznych, regulacyjnych zaworów podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach
    b/Wymiana źródła ciepła na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy dla potrzeb c.o. i c.w.u. z automatyką pogodową. Zainstalowanie licznika ciepła.
  2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody
  3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
  4. Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów)
  5. Odtworzenie i remont posadzki parteru po montażu instalacji ogrzewania podłogowego.
  6. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Lokalizacja: Muzeum Nikifora, ul. Bulwary Dietla 19 33-380 Krynica-Zdrój, dz. Nr 572 w obrębie Krynica Zdrój

Wartość projektu:

Koszt całkowity – 683.419,79 PLN,  w tym:

Wkład Funduszy Europejskich – 458.839,14 PLN

Wkład Województwa Małopolskiego – 99 631,09 PLN

Wkład własny MONS: 124.949,56 PLN