filie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został/a

wybrany/a Pan/iLeszek Migrała, zamieszkały w Nowym Sącz

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.