filie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  przewodnika zostali wybrani

  1. Jakub Antoniak, zamieszkały w Nowym Sączu
  2. Elżbieta Filipowska, zamieszkała w Tęgoborzy

Uzasadnienie wyboru:
Kandydaci spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.