filie

Nowy Sącz, dnia   6 kwietnia 2018r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Przewodnik w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została

wybrana Pani
Justyna Światłowska, zamieszkała w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.