filie

 

Fot. P. Droździk

 

21 lutego 2020 r.w Krynicy-|Zdroju odbył się wernisaż wystawy inaugurującej działalność Muzeum Nikifora po przeprowadzeniu remontu generalnego willi Romanówka, w której się znajduje. W wernisażu licznie uczestniczyli zaproszeni goście, bawiący w uzdrowisku kuracjusze i przedstawiciele środowiska łemkowskiego, w tym zasłużeni reprezentanci łemkowskiej kultury z poetą i pieśniarzem Piotrem Trochanowskim na czele.

Gości powitał dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Robert Ślusarek, który wskazał na światową rangę twórczości Nikifora oraz rolę muzeum jako depozytariusza i promotora dorobku artystycznego słynnego malarza z Krynicy-Zdroju. – Minęło 25 lat od chwili, gdy Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu podjęło się prowadzenia Muzeum Nikifora. Po tylu latach ciągłego użytkowania budynek musiał być poddany remontowi generalnemu. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych oraz środków własnych Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej docieplono obiekt, wymieniono stolarkę i instalacje, ale przede wszystkim zamontowano nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe. Teraz oszczędzamy i nie trujemy środowiska – mówił dyrektor Ślusarek.

– Kultura stanowi rdzeń bogatego dziedzictwa i historii Europy. Dzięki funduszom unijnym mamy możliwość ją wspierać. Cieszymy się, że budżet Unii Europejskiej mógł dołożyć swoją finansową cegiełkę do tego ważnego przedsięwzięcia – mówił Filip Skawiński z Komisji Europejskiej.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podkreślił znaczenie drugiego projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Teraz to wyjątkowe miejsce wypiękniało i zyskało nowocześnie zaaranżowaną, wspartą multimediami ekspozycję stałą z dziełami sławnego łemkowskiego artysty – mówił marszałek. Witold Kozłowski dodał, że samorząd województwa co roku zwiększa nakłady na kulturę.

Z kolei kurator Muzeum Nikifora i autor wystawy etnograf Zbigniew Wolanin przypomniał okoliczności utworzenia Muzeum Nikifora oraz ludzi którzy do tego się przyczynili. Opowiedział także o koncepcji merytorycznej nowej ekspozycji. Po raz pierwszy od kilku lat wystawiono równocześnie tak wiele najcenniejszych obrazów Nikifora z kolekcji własnej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, najbogatszej na świecie. Na otwieranych równocześnie dwóch wystawach; stałej i czasowej pokazanych zostało ponad 120 obrazów, z uwzględnieniem wszystkich technik artystycznych jakie stosował Nikifor – akwarela, gwasz, kredka, ołówek. Zwiedzenie wystawy daje jedyną od lat szansę zobaczenia w oryginale m.in. tak unikalnych dzieł Nikifora jak „Autoportret Potrójny” i „Modlitewnik” oraz „Szkicownik” i kompozycja wieloobrazkowa „Uzdrowienie chorej” (te dwie prace w reprodukcjach). Cześć malarska wystawy uzupełniona została m.in. fotogramami autorstwa Mariana Włosińskiego, opiekuna prawnego i przyjaciela Nikifora, przedstawiającymi Nikifora w sytuacjach codziennych i podczas pracy oraz dokumentalnymi zdjęciami artysty z lat 20. i 30. XX w. Bardzo ważną część ekspozycji stanowi warsztat malarski artysty.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili znani łemkowscy artyści. Z koncertem pieśni łemkowskich wystąpili Julia Doszna i Piotr Trochanowski z towarzyszeniem grupy śpiewaczej „Ruty Uwite”, przy akompaniamencie muzycznym Mirosława Bogonia.

Przed uroczystym wernisażem  delegacja pracowników muzeum zapaliła znicze na grobie Nikifora na cmentarzu w Krynicy-Zdroju.

Opr.: Zbigniew Wolanin, Jacek Kurzeja