filie

Pokazy etnograficzne w Sądeckim Parku Etnograficznym w ramach zadania „W kręgu cudownych przeobrażeń – obrzędowość rodzinna na Sądecczyźnie”.
1-2, 4-5 czerwca 2021

 

 

Po lewej znak orła, po prawej napis w 5 linijkach: Ministerstwo Kultury Dziedzictwa narodowego i sportu„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.