filie

 Niedziela Palmowa w sądeckim skansenie / 29 marca 2015 r.