filie

 

Fot. Piotr Basałyga

W dn. 20 października br. w Muzeum Nikifora w Krynicy odbyło się spotkanie autorskie ze znanym etnografem i pisarzem Antonim Krohem oraz promocja jego najnowszej książki „Za tamtą górą” – łemkowskie wspomnienia / wyd. „ISKRY”, 2016r./.

Antoni Kroh – historyk kultury, etnograf, literat . Jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców kultury ludowej Karpat, przede wszystkim Łemkowszczyzny, Tatr i Podhala. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, a także prac popularnonaukowych z zakresu kultury ludowej i historii tego regionu. Były pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, inicjator i kurator konkursów współczesnej karpackiej rzeźby ludowej / 1972, 1975,1978/. Stały współpracownik najważniejszego w Polsce naukowego czasopisma etnograficznego „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”. Znawca zagadnień dotyczących historii i kultury Europy Środkowowschodniej, w szczególności dziejów Galicji. Autor kilku znaczących wystaw i wielu publikacji z tego zakresu. Tłumacz z języków czeskiego i słowackiego. Autor wielu przekładów na nasz język cennych publikacji związanych z dziejami Austro-Węgier, przybliżających Polakom kulturę innych narodów monarchii. Fotograf – tworzona przez niego od lat 60. XX w. obszerna dokumentacja fotograficzna z badań terenowych ma niepowtarzalny charakter artystyczny, ale przede wszystkim jest źródłem etnograficznym o ogromnym znaczeniu archiwalnym.

Antoni Kroh jest jednym z pierwszych etnografów, którzy po II wojnie prowadzili na Łemkowszczyźnie badania terenowe. Zainteresowania Łemkowszczyzną zaowocowały wielką wystawą „Łemkowie”, zorganizowaną w 1984 r. w Galerii Dawna Synagoga w Nowym Sączu.

Spotkanie autorskie połączone zostało z wernisażem wystawy zdjęć Antoniego Kroha wykonanych w trakcie prowadzonych przez niego etnograficznych badań terenowych na Łemkowszczyźnie w ostatnich czterdziestu latach. Wystawa wypożyczona została z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości łemkowskiej, i to kilku pokoleń. W ich imieniu, serdeczne podziękowania za całokształt pracy na rzecz łemkowskiego dziedzictwa złożył Antoniemu Krohowi znany pieśniarz i poeta Piotr Trochanowski. O zainteresowaniu wydarzeniem najlepiej świadczy fakt, że w trakcie spotkania sprzedane zostały wszystkie przygotowane na tą okazję przez organizatorów egzemplarze książki, dostępne w tym dniu wyjątkowo z autografem pisarza. Spotkanie przygotował i prowadził etnograf Zbigniew Wolanin.