filie

 

1 lutego 2018 r. odbył się finisaż wystawy pt. „Skansenowskie impresje IX”. Cykliczna wystawa jest wynikiem wieloletniej współpracy Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych PWSZ w Nowym Sączu z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Studenci I i II roku w miesiącach letnich uczestniczą w obowiązkowych zajęciach – plenerach artystycznych w Sądeckim Parku Etnograficznym, w trakcie których wykonują prace z zakresu malarstwa, rysunku i fotografii. Najlepsze prace poplenerowe corocznie eksponowane są w Galerii w Ratuszu, na terenie Miasteczka Galicyjskiego – filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Tegoroczna wystawa odbyła się w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Nowym Sączu.
W uroczystości udział wzięli: Bogusława Gaweł, zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, Maria Marcinowska – organizator wystaw w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, wykładowcy: Magdalena Chadaj i Iwona Bugajska-Bigos oraz studenci – Autorzy prac.

Autorka zdjęć: Aneta Wójcik, studentka kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych PWSZ