filie

 

Fot. Piotr Basałyga

 

9  października w Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy, odbyło się uroczyste spotkanie rocznicowe dla uczczenia pamięci Nikifora, w przeddzień dokładnej  dziennej daty 50. rocznicy śmierci  artysty /10 października 1968r./, zorganizowane wspólnie przez  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Gminę Krynica- Zdrój.

Uroczystość stanowiła finalne wydarzenie w cyklu działań  kulturalnych organizowanych dla uczczenia rocznicy śmierci słynnego łemkowskiego malarza, związanego nierozłącznie przez całe życie z Krynicą, które zainaugurowane zostały w dniu 23 czerwca br. w Muzeum Nikifora wernisażem dużej wystawy jego twórczości pt. „NIKIFOR MALARZ – NIKIFOR ARTYSTA”.

Gości przywitał burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko i Z-ca Dyr. Muzeum Okręgowego Sławomir Czop. Program uroczystości przygotował i spotkanie prowadził Zbigniew Wolanin, kurator Muzeum Nikifora.

Na program artystyczny wydarzenia złożyły się: koncert chóru dziecięcego „Rosa” z Uścia Gorlickiego, prowadzonego przez Annę Dyląg-Dubec, program wokalno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z LO im. Jana Kochanowskiego w Muszynie, recytacja wierszy poświęconych Nikiforowi, napisanych przez wybitnych poetów polskich takich jak: Zbigniew Herbert, Jerzy Harasymowicz, Tadeusz Kubiak, Adam Ziemianin. Niektórzy z autorów, jak Petro  Murianka, Wanda Łomnicka-Dulak  i Barbara Paluchowa,  sami czytali swoje wiersze. Wiersz łemkowskiego etnografa i poety Pawła Stefanowskiego recytowała po łemkowsku  Julia Doszna. Teatralny  monodram  o Nikiforze pt. „Morze” zaprezentował  Piotr Trochanowski.

Wyjątkowym  wydarzeniem była pierwsza w ogóle projekcja amatorskiego filmu dokumentalnego, nakręconego w 1968 r. podczas pogrzebu Nikifora przez Pawła Stefanowskiego, łemkowskiego etnografa, muzealnika.

Uroczystość uświetnił końcowy koncert wspólny pieśni łemkowskich  ”Dla  Nikifora” w wykonaniu dwojga najwybitniejszych współczesnych pieśniarzy łemkowskich: Julii Doszny i  Piotra Trochanowskiego,  przy akompaniamencie muzycznym Mirosława Bogonia.

Spotkanie rocznicowe w Starym Domu Zdrojowym poprzedzone zostało wspólnym złożeniem okolicznościowego wieńca i kwiatów pod pomnikiem Nikifora przez Burmistrza Krynicy Dariusza Reśko oraz pracowników Muzeum Nikifora.

W dniu następnym, 10 października, złożono wieniec na grobie Nikifora na cmentarzu przy ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju, a o godz. 17 w cerkwi pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy Dolnej została odprawiona msza św. w intencji Nikifora z uroczystą  Panachydą celebrowaną przez Ks. Jana Pipkę.

 

Pracownicy Muzeum Nikifora składają kwiaty na grobie artysty