filie

P R O T O K Ó Ł

z obrad jury XVIII edycji konkursu fotograficznego pt. SKARBY MAŁOPOLSKI 2018 – Rzeczpospolita  Polska 1918 roku. To przyniosła nam wolność” organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz, Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu.

Konkurs organizowany pod patronatem Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

W dniu 20 czerwca 2018 r. jury powołane przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zarządzeniem nr 29/18 z dnia 20.056. 2018 r. w składzie:

  1. Alicja Przybyszowska – Artysta Fotografik Rzeczpospolita Polska
  2. Tomasz Michałowski – Prezes Stowarzyszenia „Dla Miasta” Nowy Sącz
  3. Agnieszka Małecka– przedstawiciel współorganizatora – Urząd Miasta Nowego Sącza
  4. Anna Wideł – kierownik Działu Edukacji – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  5. Piotr Droździk – fotografik – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

po obejrzeniu 172 fotografii 42 autorów uczestniczących w konkursie w dwóch kategoriach – dokument i fotografia artystyczna – postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Organizatorów:

W KATEGORII: DOKUMENT:

I Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Ewelina Listwan z Nowego Sącza

II Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Anna Wantuch z Ciężkowic

III Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Michał Piotrowski z Nowego Sącza

 

W KATEGORII: FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

I Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Renata Michalczyk z Chełmca

I Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Jan Brdej z Marcinkowic

II Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka
Michał Piotrowski z Nowego Sącza

Jury stwierdza, że poziom nadesłanych prac był wyrównany, autorzy w swoich fotografiach w obu kategoriach dobrze oddali myśl przewodnią i ideę konkursu, ciekawe zaprezentowali określony w regulaminie temat, wykazali się zróżnicowanym i często krytycznym spojrzeniem na zagadnienie, trafnie interpretując temat.
Jury stwierdza, że idea konkursu jest i inspirująca dla twórców, sam konkurs jest natomiast przedsięwzięciem bardzo ważnym dla promocji miasta, regionu oraz popularyzacji sztuki fotograficznej i dokumentacji wydarzeń historycznych.

Jury przy ocenie fotografii brało pod uwagę walory artystyczne zdjęć, ich poprawność warsztatową oraz zgodność tematyczną z celami i założeniami określonymi w regulaminie konkursu oraz indywidualne podejście do tematu.