filie

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia jury konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum” edycja 2017/2018, powołanego zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowy Sączu. Organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w Muzeum” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, Stowarzyszenia „Dla Miasta”, projekt organizowany pod patronatem Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Etap regionalny organizowany był po raz dwudziesty piąty.

Konkurs przeprowadzono w 6 oddziałach i filiach Muzeum, tj. w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter i Starych Wnętrzach Mieszczańskich, Sądeckim Parku Etnograficznym i w jego filii – Miasteczku Galicyjskim, Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju oraz Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.

W dniu 10 maja 2018 r. w Domu Gotyckim, przy ul. Lwowskiej 3 w Nowym Sączu, komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w składzie:

  1. Józef Pogwizd – artysta grafik, przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków

2.Józef Sławomir Mikołajczyk – przedstawiciel współorganizatora – Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza

  1. Elżbieta Rosiek – przedstawiciel współorganizatora – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu.
  2. Lucyna Mirek – przedstawiciel współorganizatora – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu.
  3. Piotr Droździk – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
  4. Anna Florek – przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

kierując się założeniami regulaminu konkursu postanowiła przyznać łącznie 19 nagród, wyróżnienie zbiorowe – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu (6 osób) oraz 35 wyróżnień.

Pokonkursowa wystawa prac prezentowana będzie od 23 maja do 25 czerwca 2018 r. w Domu Gotyckim w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, a po jej zakończeniu prace zostaną przesłane na eliminacje międzynarodowe konkursu do Muzeum Okręgowego w Toruniu.