filie

Komunikat

o przyznaniu nagród w konkursie wiedzy historycznej Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2018 r. organizowanym przez: Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Orion” w Nowym Sączu przeprowadzanego w ramach obchodów 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Komisja konkursowa w składzie:

Marcin Chorązki – przewodniczący – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie,
Roman Graczyk – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie,
Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

w kategorii prac multimedialnych:

nagrody:

Karolina Borucka, Magdalena Kafel, Julia Kucharska, Patrycja Mucha – VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu, za pracę pt. „Z Polską na ustach życie oddamy …” „Korsak” (1913-1944)” – opiekun merytoryczny -Bogumiła Gleń-Balicka.
Julia Ogorzały, Julia Ptak – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu, za pracę pt. „Józef Kustroń” – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka.
Krzysztof Witowski – IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu, za pracę pt. „Żołnierz Wyklęty – jezuita ks. Władysław Gurgacz” – opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski.
wyróżnienia:

Wiktoria Filipowicz – IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu, za pracę pt. „Patriotyczna rodzina Stefaniszynów” – opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski.
Kamila Abramczyk, Jakub Bomba, Izabela Dutka – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu, za pracę pt. „Józef Bieniek” – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka.
w kategorii prac pisemnych:

Konrad Biel – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu, za pracę pt. „Morderstwo na ulicach Warszawy! Minister Pieracki nie żyje!” – opiekun merytoryczny – Jacek Tomasik.
Nicole Kotas – IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu, za pracę pt. „Jeden z najwybitniejszych kurierów okresu 1939-1945 Jan Freisler” – opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski.
Patrycja Wolak – IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu, za pracę pt. „Bronisław Pieracki – biografia” – opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski.
wyróżnienie:

Nikola Jucha – Zespół Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, za pracę pt. „Na tropie niepamięci – historia tylickich kurierów w czasie II wojny światowej” – opiekun merytoryczny -Bogumiła Gleń-Balicka.
Komisja postanowiła przyznać dyplomy uznania nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizację ww konkursu.

Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy zostały wręczone laureatom konkursu 22 października 2018 r. w Gmachu Głównym, ul. Jagiellońska 56.

Zobacz fotorelację z rozdania nagród