filie

Warto było przyjść w piątkowe południe 25 maja br. do  Domu Gotyckiego i spotkać się z młodymi sądeckimi artystami, ich instruktorami i rodzinami na podsumowaniu regionalnej edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w Muzeum” organizowanego w ramach Artystycznych Spotkań dla Dzieci i Młodzieży przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Regionalną edycję organizowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu i  Stowarzyszenia Dla Miasta Nowego Sącza.

Komisja konkursowa,  obradująca pod przewodnictwem Józefa Pogwizda, w składzie: Tomasz Michałowski , Aneta Liber – Dębicka, Lucyna, Daniel Lachor, Anna Florek, Danuta Plata postanowiła, mając na uwadze bardzo wysoki poziom prac, przyznać aż 16 nagród, 39 wyróżnień oraz wyróżnienie zbiorowe  dla Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu (10 osób) stwierdziła, iż szczególnie cenną w tej edycji inicjatywą młodych artystów i ich opiekunów jest innowacyjne i twórcze przedstawianie tematu, szczególnie jak chodzi o zastosowanie różnorodnych technik artystycznych. Jury składa wyrazy uznania wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom plastycznym, a także wszystkim biorącym udział w konkursie.