filie

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży MOJA PRZYGODA W MUZEUM
edycja regionalna 2017/2018

Patronat: Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza

CELE KONKURSU

  • zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych
    w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
  • kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,
  • poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym, o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów,
  • kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, a także oddziały muzeów okręgowych oraz muzea regionalne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

ORGANIZATORZY:
na szczeblu regionalnym:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Miasto Nowy Sącz
przy współpracy:
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu
Stowarzyszenia DLA MIASTA w Nowym Sączu
na szczeblu ogólnopolskim:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Miasto Toruń

 

Regulamin w poniższym pliku.