filie

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 4 czerwca 2019 o godz. 11.00 w Miasteczku Galicyjskim, w galerii w Ratuszu
(ul. Lwowska 226)

(nagrody nieodebrane nie będą przetrzymywane)

 

Lista laureatów XI Międzypowiatowego konkursu dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości.


Szkoła Podstawowa w Przydonicy

Natalia Zarzycka kl. 3 gimnazjum
Natalia Nowogórska kl. 5
Olaf Cisowski kl.1
Kinga Poręba kl.2

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
Kinga Smoleń kl.2

Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu
Alan Nieć kl.2
Nikola Kowalik kl.2
Weronika Potoniec kl.2
Igor Pękala kl.2
Karol Chrobak kl. 2
Paulina Foszczyńska kl. 2

Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
Julia Bernacka kl.1
Oliwia Wyżycka kl.1
Nikola Papież kl. 1
Łucja Kryzia kl. 1
Lena Frączek kl. 1

Szkoła Podstawowa w Rdziostowie
Karol Kowalik kl.5

Szkoła Podstawowa w Jelnej
Martyna Dulak kl.5
Hubert Waksmundzki kl.5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej
Amelia Zaryczny kl.6
Milena Zaryczny kl.4

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
Sabina Gomółka kl.8
Oskar Wysowski kl.4
Julia Rams kl.5
Zuzanna Jarosz kl.5

Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu
Jakub Sarnik kl.5
Anna Sluza kl.7

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Justyna Sokulska kl.3 gimnazjum
Maciej Pięta kl.6
Zuzanna Oraczek kl.5
Hanna Wierzbicka kl.4
Aleks Szpila kl.2
Kalina Rosiek kl.5
Julia Zwolenik kl.5
Olga Ukleja l.9

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
Paulina Tokarczyk kl.5
Krzysztof Kozik kl.5
Ilona Miśkowiec l.11
Piotr Furtak kl.4

Szkoła Podstawowa w Roztoce  Brzezinach
Konrad Gurba kl.6

Miejski Ośrodek Kultury
Julia Migacz kl.5
Natalia Ciągło kl.5

Powiatowy Zespół Szkół
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie
Katarzyna Mikołajczyk kl.5
Hanna Stachnik kl.5
Karolina Multarzyńska kl.7
Bartosz Flieger kl.7
Zuzanna Łęczycka kl.7

Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej
Agnieszka Koszyk kl.3 gimnazjum
Joanna Chochorowska kl.3 gimnazjum
Aleksandra Łukasik kl.3 gimnazjum
Gabriela Pociecha kl.7
Aleksandra Kołodziej kl.6
Natalia Konieczna kl.5
Jakub Salamon kl.5
Mikołaj Bielak kl.4
Dominik Bulanda kl.3
Antonina Marchacz kl.3
Grzegorz Szczecina kl.2

Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
Karol Kosakowski kl. 6
Piotr Tokarski kl.6

 

Nagrody specjalne:

Pałac Młodzieży/Mada
Agnieszka Tomyślak,  zestaw prac

WTZ  Mada
Adrian Kaleta, zestaw prac
Przemysław Tomasiak
Michał Adamczyk
Przemysław Ramza
Krzysztof Wastag
Dariusz Potoniec
Wojciech Jurkowski
Beata Kołacz