filie

XIX edycję konkursu historycznego ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI zorganizowali: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia komisji II etapu konkursu „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności”.

W roku szkolnym 2018/19 organizatorami powiatowego konkursu wiedzy historycznej pn. „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” są:

 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu
 • Urząd Miasta Nowego Sącza

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Nowym Sączu, komisja konkursowa dla szkół podstawowych powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu w składzie:

 1. Anna Totoń, Związek Sądeczan
 2. Beata Mac, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 3. Daniel Lachor, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 4. Małgorzata Uroda, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

 1. Andreasik Grzegorz, Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
 2. Antkiewicz Karol, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu
 3. Chwastek Antoni, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu
 4. Janik Weronika, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 5. Kmak Igor, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 6. Leśnik Igor, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 7. Mamczyk Wiktor, Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu.
 8. Matras Julia, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
 9. Mółka Mateusz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu
 10. Pazdyk Adam, Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
 11. Połomski Piotr , Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 12. Ratyński Paweł, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 13. Szabla Katarzyna, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
 14. Wachel Kacper, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 15. Waligóra Dawid, Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
 16. Ziemnik Zuzanna, Szkoła Podstawowa w Chełmcu
 17. Żelasko Mateusz, Szkoła Podstawowa w Podegrodziu

 

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Nowym Sączu, komisja konkursowa dla szkół ponadpodstawowych powołana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
w składzie:

 1. Jakub Bulzak, I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Nowym Sączu
 2. Danuta Plata, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

 1. Biel Konrad, I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
 2. Chryczyk Dominika, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
 3. Frączek Aleksandra, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
 4. Hebda Karolina, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
 5. Jasińska Dominika, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA III ETAPU konkursu wiedzy historycznej „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” – edycja 2019

organizowanego pod patronatem Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ludomira Handzla – Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Marka Kwiatkowskiego – Starosty Powiatu Nowosądeckiego

Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;

Współorganizatorzy:

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu;
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu;
 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu;
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie;
 • Urząd Miasta Nowego Sącza;
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu;
 • Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia III etapu konkursu: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

31 maja i 3 czerwca 2019 r. godz. 10.00 , Dom Gotycki, Nowy Sącz, ul.Lwowska 3.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Uczestnik III etapu konkursu przygotuje w formie prezentacji multimedialnej lub filmu dokumentalnego wypowiedź na temat: „Nowy Sącz – wczoraj i dziś” cz.2.

Zadaniem uczestnika jest :

a/ wybór wydarzenia lub wydarzeń historycznych (udokumentowanych w literaturze podanej
w regulaminie konkursu) z dziejów Nowego Sącza, które miały wpływ na rozwój miasta w perspektywie ostatniego stulecia oraz uzasadnienie tego wyboru;
b/ przygotowanie i prezentacja pracy z komentarzem własnym w trakcie projekcji w miejscu i terminie określonym powyżej.

 1. Czas trwania wystąpienia min. 15 min. max. 20 min.
 2. Szkoła, którą reprezentuje uczestnik, zobowiązana jest:
  a/ zgłosić w formie pisemnej udział uczestnika (ucznia) w III etapie konkursu;
  b/ przekazać zapis prezentacji/filmu na nośniku elektronicznym (płyta DVD, pendrive) w następujących formatach plików: AVI, MPG, DVD, MOV, MP4

organizatorowi tj. Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz,  e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019r.  wraz
z oświadczeniem wg załącznika nr 4 regulaminu konkursu.

 1. Do prezentacji dołączona być musi metryczka zawierająca:
  a/ imię i nazwisko autora, nr telefonu kontaktowego,
  b/ nazwę szkoły z adresem, nr telefonu, adresem e-mailowym,
  c/ imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia składającego pracę konkursową, nr telefonu kontaktowego.
 2. Prezentacje prac konkursowych przez uczestników odbywać się będą w kolejności alfabetycznej. Przewidywany czas prezentacji przez uczestnika jak w punkcie 2.
 3. Kryteria oceny wypowiedzi:
  a/ zgodność z tematem
  b/ forma i sposób prezentacji tematu (wypowiedź własna)
  c/ umiejętność wykorzystania czasu
  d/ wykorzystana literatura i jej znajomość