filie

P r o t o k ó ł

przyznania nagród w konkursie historycznym Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2017 r. organizowanym przez: Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2017 r.

Na konkurs wpłynęło 15 prac w tym 9 prac multimedialnych, 6 prac pisemnych z 7 szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy. W konkursie wzięło udział 25 uczestników w dwóch kategoriach: praca pisemna, praca multimedialna.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Dawid Golik – przewodniczący – IPN Kraków
 2. Marcin Chorązki – IPN Kraków
 3. Łukasz Płatek – IPN Kraków
 4. Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 5. Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

W kategorii prace multimedialne:

Nagrody:

 1. Karolina Borucka, Patrycja Mucha, Magdalena Kafel, Julia Kucharska: Wieczny obraz – Bolesław Barbacki – opiekun merytoryczny: Bogumiła Gleń-Balicka, Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu, ul. Morawskiego 2
 2. Bartłomiej Szewczyk, Michał Szewczyk: Ada Sari – opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
 3. Justyna Jagieła, Natalia Zasadni, Dominika Słowik: A choć czas się minie Jaśkowa śpiewka minie (Jan Joachim Czech) – opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
 4. Jakub Bomba, Julia Ogorzały: Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy – Czesław Lenczowski – opiekun merytoryczny: Magdalena Sroka, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, ul. Zielona 27

Wyróżnienia:

 1. Jakub Zięba, Ewa Miazga: Niedocenieni Bohaterowie Sądecczyzny w II RP – opiekun merytoryczny: Włodzimierz Godek,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Krynicy-Zdrój II, ul. Nabrzeżna 3
 2. Angelika Cebula,    Klaudia Bieniek: Adam Stadnicki –  opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
 3. Katarzyna Słowik: Hrabia z Nawojowej – opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w  Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
 4. Katarzyna Wilczyńska, Laura Wilczyńska, Julia Bocheńska: Klaryski –  opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w  Starym Sączu, ul. Partyzantów
 5. Aneta Udziela: Władysław Barbacki – opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

W kategorii prace pisemne:

 1. Konrad Biel: „Zawsze jednym torem” – hrabia Stadnicki i jego rodzina – opiekun merytoryczny: Jacek Tomasik, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, ul. Długosza 5
 2. Kamila Abramczyk: Wychowany w czasach II Rzeczpospolitej – Ks. Władysław Gurgacz „Sem” – opiekun merytoryczny: Magdalena Sroka, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu,
  Zielona 27
 3. Sonia Miczołek: Roman Stramka – sportowiec i bojownik wolności – opiekun merytoryczny: Jarosław Jakubowski, Zespół Szkół o Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

Wyróżnienia:

 1. Maria Hejnold: Seweryn Udziela – biografia opiekun merytoryczny: Teresa Szewczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Starym Sączu ul. Partyzantów 15
 2. Justyna Krupa: (2 prace) Stanisław Stuchły, 2. Józef Piłsudski opiekun merytoryczny: Andrzej Pajur, Zespół szkół nr 1  im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84

Komisja przyznała dyplomy uznania i złożyła podziękowania  nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizacje konkursu Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2017 r. organizowanego przez: Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

W Ratuszu miejskim 4 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie wiedzy historycznej pn. Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2017 r. organizowanym przez: Andrzeja Romanka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. W załączeniu wyniki. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Zobacz zdjęcia z rozdania nagród