filie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, którego myślą przewodnią jest temat: „Malowana wieś, czyli nowosądecki skansen po liftingu”. Ta edycja ma na celu zobrazowanie przemian i dokonań poczynionych w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim w kontekście ostatnich projektów rozbudowy (tworzenia nowych przestrzeni muzealnych) i prac konserwatorskich przeprowadzonych w tym obszarze.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dokument i fotografia artystyczna, a uczestnik będzie mógł złożyć prace w obu kategoriach lub w jednej wybranej. W każdej z kategorii będzie można zgłosić pojedynczą pracę lub cykl, składający się z dowolnej ilości fotografii – maksymalnie 6 prac.

Konkurs (corocznie o innej tematyce) przeprowadzany jest przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 2001 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Planowana jest organizacja pleneru fotograficznego w lipcu 2019 roku, a fotografie będące jego plonem zostaną zaprezentowane  na wystawie pokonkursowej. Prace na konkurs będą mogły zgłaszać osoby nieuczestniczące w plenerze.  Najlepsze prace tej edycji zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w drugiej połowie 2019 roku.