filie

Zwiedzanie

środa – piątek                9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz 14.30)
sobota – niedziela     10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o godz 17.30)

Muzeum Lachów Sądeckich jest nieczynne: w poniedziałki i wtorki, dni poświąteczne, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
Boże Ciało, 1 i 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

Przy muzeum znajduje się obszerny parking.

Bilety:
normalny – 4 zł
ulgowy* – 2 zł

 

Bilet za 1 zł 

Karta Dużej Rodziny

 

*Uprawnieni do opłat ulgowych

 

Dzień wolny od opłat za wstęp – środa

 

Zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego poprzez:
zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób (nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami), a także stosowania się do bieżących zaleceń głównego inspektora sanitarnego;

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się:
– indywidualne lub w grupie liczącej max. 3 os.;
– bez komentarza przewodnika;

W przestrzeni wystawienniczej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 3 osoby;
Osoby niepełnoletnie zwiedzają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, rodzice i opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują;

Rezerwacja telefoniczna: osoby które dokonały rezerwacji, zwiedzają ekspozycję w pierwszej kolejności; rezerwacja w godz. 10.00-15.00 (z wyłączeniem poniedziałku i wtorku) pod nr. tel. 18 440 01 88

 

Regulamin dla zwiedzających Muzeum Lachów Sądeckich

 

Udostępnianie wnętrz na sesję zdjęciową – 123 zł za 2 godziny

 

Oferta edukacyjna Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

 

  Znajdź nas na Facebooku

 

Fragmenty ekspozycji

MUZEUM LACHÓW SĄDECKICH IM. ZOFII I STANISŁAWA CHRZĄSTOWSKICH jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Powstało z prywatnej kolekcji etnograficznej założycieli - regionalistów i animatorów kultury, zamieszkałych w Podegrodziu od końca lat dwudziestych XX w. Ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego: rolnictwu, wiejskim rzemiosłom jak garncarstwo, kowalstwo, obróbka włókna i tkactwo. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi: różdżki weselne, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, szopki, gwiazdy kolędnicze, turonie, koniki. W muzeum eksponowane są oryginalne świąteczne stroje podegrodzkie, powstałe w większości na przełomie XIX i XX w. Na bogato wyszywanych męskich kaftanach, gurmanach, kobiecych gorsetach i wizytkach można podziwiać   doprowadzone do perfekcji zdobnictwo wiejskich ubiorów. Wystawę etnograficzną uzupełnia poświęcona przeszłości regionu ekspozycja archiwalnych zdjęć wiejskiego fotografa Wojciecha Migacza żyjącego w Gostwicy na przełomie XIX i XX wieku. Osobny zakres tematyczny prezentuje wystawa ze zbiorów własnych nowosądeckiego muzeum pt. "Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego Sącza".

Dane adresowe

Aktualne wystawy czasowe

    Aktualnie brak wystaw czasowych.