filie

Zwiedzanie

Planowane otwarcie ekspozycji – 27 kwietnia 2018

 

 

Czynne biura:

Tel.:
18 443 77 08
18 443 78 65

Dyrekcja
Dyr. Robert Ślusarek – wew. 113
Z-ca dyr. Zofia Pulit – wew. 120
Z-ca dyr. Sławomir Czop – wew. 130

Sekretariat 
wew. 115

Dział Administracji 
wew. 119, 122, 118

Dział Inwentaryzacji Zbiorów
wew. 121, 127

Dział Księgowości 
wew. 116, 117

Dział Edukacji
wew. 123, 124

Dział Sztuki 
wew. 114

 

 

Gmach Główny – siedziba Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu od 2018 r. w zabytkowym budynku dawnego banku austro-węgierskiego, wybudowanym w 1912 roku według projektu architekta krakowskiego Teodora Hoffmanna. Po gruntownym remoncie i modernizacji w 2017 roku podkreślono reprezentacyjny charakter klatki schodowej i głównej sali na najwyższej kondygnacji. Reprezentacyjna sala przeznaczona na wystawy zmienne, spotkania i koncerty rozdziela narracyjną stałą wystawę historyczną o dziejach Nowego Sącza w latach 1867-1945 (czasy autonomii galicyjskiej, wojen i okresu międzywojennego) od stałej ekspozycji ukazującej pracownię z obrazami znanego nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Na tym piętrze znajduje się też sala edukacyjna. Cała strefa dostępna jest dzięki windzie również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niższą kondygnację zajmują pracownie i biura, a najniższą – sala recepcyjno-kasowa i magazyny eksponatów. Teodor Hoffmann (ur. 1874, zm. 1959) – architekt krakowski, tworzył domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. Jego dziełem są krakowskie gmachy: Narodowego Banku Polskiego (ul. Basztowa), Gimnazjum ss. Urszulanek (ul. Starowiślna 3/5), krakowskie domy przy ulicach: Studenckiej 1, Biskupiej 6 i 8, Szpitalnej 34 i 38, a także Grobowiec Estreicherów na Cmentarzu Rakowickim.  

Dane adresowe

Aktualne wystawy czasowe

    Aktualnie brak wystaw czasowych.