filie

Zwiedzanie

wtorek – czwartek 9.30 – 15.00
piątek 9.00 – 17.00
sobota, dni świąteczne 9.00 – 16.00

Dom Gotycki jest nieczynny: w niedziele i poniedziałki, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 1 i 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

 

Bilety
normalny – 8 zł
ulgowy* – 5 zł

Bilet łączony
uprawniający do zwiedzania: do Domu Gotyckiego, Gmachu Głównego, Galerii Marii Ritter i Starych Wnętrz Mieszczańskich

normalny – 15 zł
ulgowy* – 10 zł
bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 3 dzieci do 16 roku życia) – 35 zł
dopłata za każde następne dziecko do 16 roku życia – 2 zł

 

*Uprawnieni do opłat ulgowych

 

Bilet za 1 zł – zobacz

Karta dużej rodziny

Dzień wolny od opłat za wstęp – sobota

 

Regulamin dla zwiedzających Dom Gotycki

 

Udostępnianie wnętrz Domu Gotyckiego na sesję zdjęciową – 123 zł za 2 godziny

Oferta edukacyjna Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Oferta uzupełniająca (udostępnianie sal)

 

Telefony do działów Muzeum mających siedzibę w Domu Gotyckim:

+48 18 442 04 42
wew. 21, 22 / Dział Promocji
wew. 24 / Dział Historyczno-Archeologiczny
wew. 25 / Pracownia konserwatorska

 

DOM GOTYCKI zwany także Domem Kanoniczym, ok. 1448 r. przystosowany dla potrzeb kanoników kolegiaty pw. św. Małgorzaty (aktualnie bazylika mniejsza) i przez nich do 1791 r. użytkowany. Murowany, częściowo oszkarpowany, złożony z dwóch bloków nakrytych osobnymi dachami, podpiwniczony, jednopiętrowy. Portale i obramienia okien późnogotyckie, renesansowe i barokowe. W latach 1958 - 1964 wnętrza obiektu zostały przebudowane i przeznaczone na cele muzealne. Dom Gotycki jest miejscem stałej ekspozycji dawnej sztuki z terenu Sądecczyzny i wystaw czasowych z dziedziny historii, kultury i sztuki. Wystawa stała: "Dawna sztuka Sądecczyzny", z tematami: "Sakralna sztuka cechowa XIV - XIX w." , "Zamek królewski w Nowym Sączu", "Sztuka ludowa XVIII - pocz. XX w.", "Sztuka dworska XVII - XIX w.". Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja sztuki cerkiewnej XV - XIXw. z zachodniołemkowskimi ikonami.

Dane adresowe