filie

Serdecznie zapraszamy na poniższe wydarzenia:

Sądecki Park Etnograficzny
27 września – 1 grudnia 2019
Wystawa fotografii Wojciecha Migacza zatytułowana „Fotografował Wojciech Migacz z Gostwicy pow. Nowy Sącz”
(szopa kieratowa z Krużlowej nr 13)

Muzeum Lachów Podegrodzkich w Podegrodziu
połowa grudnia 2019 r. (szczegółowy termin podamy ze stosownym wyprzedzeniem)
Spotkanie promujące katalog autorstwa Anny Bomby „Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza”
Wystawa fotografii Wojciecha Migacza zatytułowana „Fotografował Wojciech Migacz z Gostwicy pow. Nowy Sącz”

 

O Wojciechu Migaczu – czytaj tutaj