filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oddział Sądecki Park Etnograficzny, organizuje konkurs na „Tradycyjną palmę wielkanocną”. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymanie tradycji roku obrzędowego, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznania obyczajów i zwyczajów regionalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego Sądecczyzny. Jednocześnie wykonane przez uczestników konkursu palmy uatrakcyjnią ekspozycję Sądeckiego Parku Etnograficznego.

 

 

 

 

 

 

 

Warunki konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Nowego Sącza i okolic.
 2. Ocenie poddany będzie:
 • sposób wykonania palmy,
 • wykorzystanie tradycyjnych materiałów,
 • zdobnictwo,
 • inwencja artystyczna i pomysłowość.
 1. Prace powinny być wykonane z materiałów tradycyjnych (leszczyna, gałązki wierzby z baziami, barwinek, leśny bluszcz, bukszpan, trawa trzciniasta, kwiaty z bibuły, itp.). Technika wykonania może być dowolna.
 2. Prace należy przynieść do Sądeckiego Parku Etnograficznego w dniu 14 kwietnia 2019 roku do godz. 8.45.
 3. Prace oceni i przyzna nagrody Komisja Artystyczna, powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, której werdykt jest ostateczny.
 1. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych oraz wyróżnień złożonych z publikacji książkowych. Komisja Artystyczna określi ilość nagród i wyróżnień.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym, po liturgii mszy świętej, w Kościele św. Piotra i Pawła ok. godz. 10.30.
 1. Wybrane palmy staną się własnością Muzeum Okręgowego i będą prezentowane na ekspozycji SPE.
 2. Muzeum Okręgowe zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku wszystkich palm w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Okręgowe (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. 2015.2135).

11.Wszelkich informacji udziela Barbara Romańska, kierownik Działu Etnografii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, tel. 0-18 441 44 12

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !