filie

Z przykrością informujemy że 22 lutego, w wieku 77 lat, zmarł Stanisław Korusiewicz, współpracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Stanisław Korusiewicz urodził się 18 czerwca 1944 roku w Linzu (Austria). W 1964 roku ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu. W latach 1961-1979 pracował w Wagonowni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, a w latach 1979-1995 w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Był też archiwistą sądowym, regionalistą i badaczem historii wojskowości. Aktywnie działał w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana oraz Polskim Towarzystwie  Turystyczno- Krajoznawczym Oddział „Beskid”.

Od 2005 roku był członkiem nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, autorem wielu artykułów w „Almanachu Sądeckim”, „Roczniku Sądeckim”, „Naszych spotkaniach” (piśmie Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu).

Opracował dzieło pt. „Apel podhalański” – słownik biograficzny żołnierzy zmobilizowanych przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w sierpniu i wrześniu 1939 roku. Promocja publikacji, będącej efektem ponad 20-letnich poszukiwań i gromadzenia informacji przez autora, miała miejsce 7 lutego 2019 roku w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

Przypominamy fotorelację z tego wydarzenia: Spotkanie promujące książkę „Apel Podhalański” 

 

Stanisław Korusiewicz prowadził kwerendy archiwalne w Archiwum Narodowym w Krakowie, Spytkowicach, Nowym Sączu, Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, archiwach parafialnych. Był współautorem „Przewodnika po zabytkach Nowego Sącza” ( wyd. PTTK Nowy Sącz). Brał udział w zbiórkach na nowosądeckim cmentarzu komunalnym „Ratujmy sądeckie nekropolie”.

Na zdjęciu obok Stanisław Korusiewicz wraz z Grzegorzem Olszewskim z PTH Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe, 7 lutego 2019 r.