filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w kolejnej, dwudziestej już edycji otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, którego myślą przewodnią jest temat „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”. Ta edycja będzie miała na celu prezentację zachowanych siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu jest również przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla  środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dokument i fotografia artystyczna. Uczestnik będzie mógł złożyć prace w obu kategoriach lub w jednej wybranej. W każdej z kategorii będzie można zgłosić pojedynczą pracę lub cykl składający się z dowolnej ilości fotografii – maksymalnie 6 prac.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w drugiej połowie 2020 roku.

Konkurs (corocznie o innej tematyce) przeprowadzany jest przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 2001 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Szczegóły konkursu już wkrótce na naszej stronie internetowej.

Wyżej:
przykładowe zdjęcie obrazujące temat.
fot. P. Droździk