filie

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek i Lesław Werpachowski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, mają zaszczyt zaprosić na uroczyste ogłoszenie wyników IV konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej „Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu”.

Uroczystość odbędzie się 26 września 2020 r. o godzinie 12.00 w  Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu (Lwowska 226)

Uwaga! Możliwa zmiana terminu wernisażu ze względu na sytuację epidemiczną.

Patronat honorowy nad konkursem – Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Wystawa będzie czynna do 23 października 2020 r.

 

 

 

 

Rzeźba w kamieniu na tle ściany z desek. Kolędnicy z harmonią i gwiazdą.

Praca Józefa Kubicy /I nagroda/

Rzeźba ludowa w kamieniu mająca w polskiej sztuce piękne i odległe tradycje, w ostatnich kilkudziesięciu latach stała się bardzo rzadko uprawianą dziedziną twórczości. Celem konkursu jest przegląd aktualnego stanu tej dziedziny sztuki ludowej na terenie Karpat i Podkarpacia, podtrzymanie zanikającej tradycji uprawiania ludowej twórczości kamieniarskiej, a także pozyskanie wykonanych na konkurs cennych prac do kolekcji muzealnej. Konkurs stanowi kontynuację projektu rozpoczętego w 2002 r., kolejne edycje odbywały się w latach 2008 i 2014, jest jedynym tego typu działaniem realizowanym na obszarze Karpat. W konkursach wzięło udział w sumie kilkudziesięciu rzeźbiarzy z Polski i kilku twórców ze Słowacji. Uroczyste podsumowanie konkursu w Sądeckim Parku Etnograficznym jest ważnym wydarzeniem integrującym środowisko rzeźbiarzy ludowych tworzących w kamieniu, mieszkających na terenie Karpat.Konkurs od początku realizowany jest głównie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.      Zbigniew Wolanin/koordynator projektu/.

Wyniki konkursu

 

 

 

 

Mężczyzna w przyklęku. Obok, na trawie, jego rzeźby w kamieniu. Z tyłu ściana murowanego domu z oknem.

Józef Kubica ze swoimi rzeźbami.